Instructies bij ontslag Dupuytren (OK plastisch chirurg)