Instructies bij ontslag Diagnostische laparoscopie