Opheffen van een dubbelloops ileostoma; continuiteitsherstel