Verwijderen niertumor via kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)