Verwijderen tumor in nierbekken of urineleider via kijkoperatie (laparoscopische nefro-ureterectomie)