Verwijderen tumor in nierbekken en/of urineleider (nefro-ureterectomie)