Retrograde Urethrografie (RUG), onderzoek van de plasbuis.