Ureterorenoscopie (verwijdering van stenen in de urineleider)