Botdichtheidsmeting naar aanleiding van uw botbreuk (Dexa scan)